Prázdniny 2016 Tisk
Úterý, 28 Červen 2016 05:50

Během prázdnin budou úřední hodiny každé pondělí od 10:00 do 12:00 hodin.

Školní družina bude po celou dobu prázdnin uzavřena.

Školní rok 2016/17 začne ve čtvrtek 1. září 2016.

 
Erasmus+ - Mezinárodní setkání na Slovensku Tisk
Pátek, 25 Březen 2016 16:10

V duchu Velikonoc se neslo druhé projektové setkání žáků z Přimdy, slovenské Zubrohlavy, polského Mielżynu, italského Salerna a turecké Antakye, kteří společně pracují na projektu Culture and History without Borders: Success in Diversity, Diversity in Success. Tento projekt je financován z programu Erasmus+. Setkání se uskutečnilo ve slovenské Zubrohlavě ve dnech 14. – 18. března 2016. Z každé školy se jej zúčastnilo šest žáků a dva vyučující.

Setkání bylo slavnostně zahájeno v pondělí 14. března ráno v budově ZŠ s MŠ Zubrohlava. Chlapci a děvčata v tradičních krojích vítali své zahraniční partnery nejen chlebem a solí, ale též zpěvem národních písní. Po velkolepém uvítání se žáci pěti škol rozdělili do šesti skupin a vrhli se na plnění prvního úkolu – vytvoření loga našeho projektu. Každá skupinka měla za úkol vypracovat na papír formátu A0 vlastní návrh loga a po skončení práce jej představit ostatním. Vyučující pak tajným  hlasování zvolili logo, které náš projekt bude mít. Odpolední volný čas jsme věnovali prohlídce Dolného Kubína a návštěvě Aquarelaxu, kde se zejména děti v teplé termální vodě vyřádily a kde také měly možnost blíže poznat své nové kamarády. Návštěva bazénu nebyla – podobně jako jiné sportovní aktivity – hrazena z peněz projektu, vstup si hradil každý sám. Žáci všech partnerských škol se totiž setkávali nejen během projektových aktivit, ale též ve volném čase, což jsme jen vítali. Po večerech uskutečnili dvě mezinárodní utkání v bowlingu, hráli společně karty,…

V noci z pondělka na úterý napadlo malé množství sněhu, čehož žáci využili k mezinárodní koulovačce. Zejména naši italští a turečtí kamarádi byli jako u vytržení – pro ně je sníh přece jen vzácný.

V úterý ráno nás na radnici v Zubrohlavě uvítal starosta obce. Po krátkém posezení a povídání jsme se z obecního úřadu přesunuli do místní pekárny. Zde pokračovaly projektové aktivity, nyní již spjaté pouze s Velikonocemi. Děti si nejprve prohlédli provoz pekárny, poté si samy vyzkoušely, jak se peče tradiční pečivo a vše korunovala ochutnávka výtečných produktů. Někteří se najedli tak vydatně, že i pohrdli chutným obědem nachystaným nám šikovnými kuchařkami v zubrohlavské školní jídelně.

Odpoledne jsme se vydali autobusem do skanzenu v Zuberci. I zde napadl sníh, bylo jej však podstatně více než v Zubrohlavě či Námestově, kde jsme byli ubytováni. Prohlídka jednotlivých stavení ve skanzenu byla proto prokládána mocnými sněhovými bitvami. Ve skanzenu jsme měli možnost seznámit se blíže s někdejším způsobem života na Oravě. Po prohlídce vesničky jsme se sešli v jednom ze stavení, kde nás čekalo občerstvení a zejména třičtvrtěhodinové pásmo lidových písní a tanců v podání ředitele skanzenu a jeho rodiny, které všechny doslova uchvátilo. Jen neradi jsme se se skanzenem a jeho milými „obyvateli“ večer loučili, prožili jsme zde opravdu nezapomenutelné odpoledne a dozvěděli se mnohé o kultuře a historii oravského kraje.

Kdo někdy navštíví Oravu, nemůže si nechat ujít návštěvu nejoblíbenějšího ze slovenských hradů, hradu Oravského. Tuto úžasně zachovalou středověkou památku jsme si mohli prohlédnout ve středu dopoledne. Sympatická paní průvodkyně nás zahrnula spoustou zajímavých informací o hradu a jeho historii. Oběd jsme tentokráte neměli zajištěný ve škole, nýbrž v restauraci Koliba, kde nám naservírovali typické slovenské pokrmy – guláš, halušky, brynzové pirohy aj. I v restauraci jsme tedy měli možnost poznávat část slovenské kultury.

Z restaurace jsme se přesunuli do malé modrotiskové dílny v Párnici. Její majitel nás nejprve seznámil s tradicí modrotisku a postupem jeho výroby a pak už byla řada na nás. Všichni jsme si mohli vyzkoušet, jak vzniká drobný vzor na plátně, které pak po několikerém máčení v indigu získává typickou tmavě modrou barvu. Na památku si každý z nás odnesl jeden modrotiskem zdobený šátek.

Čtvrteční dopoledne jsme strávili opět ve škole. Rozděleni do šesti pětičlenných mezinárodních skupinek jsme se učili vyrábět nejrůznější předměty spjaté s Velikonocemi. Zdobili jsme vajíčka i slaďoučké perníčky, pletli pomlázky, vytvářeli dekorace z papíru aj. Na jednotlivých tvůrčích stanovištích jsme se poctivě střídali. Po obědě jsme využili nádherného slunečného počasí a vydali se na nedaleký kopec – Rio de Klin. Socha Ježíše na tomto poutním místě opravdu připomíná sochu z Ria de Janeira, a protože se vypíná nad obcí Klin, nazývají ji místní Rio de Klin.

Rovněž páteční dopoledne bylo věnováno velikonočním dílnám. Bylo totiž nezbytně nutné dozdobit perníčky a doplést pomlázky, jejich čas totiž nadešel krátce před obědem. Naši slovenští kamarádi nás totiž chtěli seznámit s tradičním slovenským velikonočním zvykem, jímž je oblievačka. Za zpěvu lidových písní z Oravy se děvčata ze všech pěti zemí shromáždila na trávníku před školou do kroužku, chlapci stáli s pomlázkami a nádobami s vodou za nimi. Na daný pokyn vychrstli na dívky vodu a začali je prohánět s pomlázkami. Pro chlapce a dívky ze slovanských zemí – Slovenska, Polska a Čech – známý velikonoční zvyk, pro žáky z Itálie a Turecka obrovské překvapení, všichni však ustáli oblievačku bez úhony. Za „pomlázku“ byli chlapci podarováni ozdobenými perníčky.  

Po posledním obědě ve školní jídelně jsme odjeli do Námestova, odpoledne jsme měli volné. Věnovali jsme je vycházce na ranč U Edyho, kde byli ubytováni naši spolužáci během listopadové návštěvy Zubrohlavy, a sportu.

Setkání na Slovensku bylo zakončeno slavnostní společnou večeří, na níž se shromáždili všichni žáci a učitelé účastnící se setkání. Celé setkání zde bylo také zhodnoceno, dopadlo na výbornou. V pondělí ráno se v zubrohlavské škole sešlo pět národních výprav, v pátek večer spolu hodoval a besedoval jeden tým. Mezinárodní setkání splnilo svůj cíl – nejenže žáci společně pracovali na výstupech projektu, ale také navázali nová přátelství, mnozí se loučili se slzami v očích. Během večeře jsme také mohli sledovat prezentaci fotografií z jednotlivých projektových aktivit.

Obrovské poděkování patří organizátorkám setkání – paním učitelkám Valérii Bugeľové a Andree Ďurčákové, všem jejich kolegyním i zástupcům z řad rodičů a také všem žákům, kteří pro nás nachystali jednotlivé projektové aktivity a díky nimž jsme prožili nezapomenutelný týden.

 
Předvelikonoční dění na Přimdě Tisk
Středa, 23 Březen 2016 16:08

Dne 9. března 2016 se v přimdském bazénu konaly vodní hrátky „O přimdského zajíce“ – dopoledne pro žáky z prvního stupně, odpoledne pro jejich starší spolužáky. Paní ředitelka si pro soutěžící připravila čtyři disciplíny. První z nich bylo přeplavání bazénu s dětskými rukávky na zápěstí. Nejrychlejším závodníkem v této disciplíně byl Pavel Dvorský z 8. třídy. Druhým úkolem bylo převážení plastových vajíček na plovoucí destičce, během třetího museli závodníci vhodit plastová vajíčka do obruče plovoucí po hladině a následně je vylovit. Čtvrtou disciplínou byla jízda na tobogánu na čas.

Ve čtvrtek 10. března se zruční žáci mohli zapojit do tzv. velikonoční dílny, během níž vyráběli nejrůznější velikonoční a jarní dekorace ze dřeva či plsti, zdobili vajíčka atd.

V týdnu od 14. do 18. března se šest žáků 8. třídy zúčastnilo mezinárodního setkání ve slovenské Zubrohlavě, jež bylo rovněž zaměřeno na oslavu svátků jara – Velikonoc.

Ve středu 23. března přichystaly vyučující 1. stupně pro své žáky projektový den s velikonoční tematikou – děti pekly jidáše a vyráběly různé velikonoční dekorace. Žáci druhého stupně se odpoledne sešli v tělocvičně školy, kde je čekaly veselé soutěže s vajíčky – běh s vajíčkem na lžíci, „bowling“ s obří „kraslicí“, vezení vajíček na „trakaři“ či přehazovaná s „kraslicí“. 

 
Erasmus+ - Setkání žáků v Salernu Tisk
Neděle, 20 Prosinec 2015 17:05

Prvním mezinárodním setkáním žáků v rámci projektu Culture and History without Borders: Success in Diversity, Diversity in Success bylo setkání v italském Salernu ve dnech 14. – 18. prosince 2015. Z každé školy se jej zúčastnilo šest žáků a dva pedagogové. V ICS San Tommaso d’Aquino se nám dostalo vřelého uvítání, zazněla též evropská hymna – Óda na radost. Během pobytu v Salernu pracovali žáci ve smíšených národnostních skupinkách na klíčových výstupech projektu. Jedním z nich je vytvoření jakési společné kroniky projektu, která bude sestávat z částí: deníku projektu (kde budou zapsány všechny důležité události), mezinárodní kuchařky, zpěvníku, souboru národních pověstí a sedmijazyčného slovníčku základních frází (5 národních jazyků účastníků + angličtina a němčina, které jsou jazyky komunikačními). Každá partnerská země zodpovídá za jednu část kroniky, a proto polští žáci připravili pro své kamarády z ostatních zemí základní slovníček, který pak společně doplnili o překlady běžných frází do češtiny, slovenštiny, italštiny a turečtiny; italská škola zase sbírala různé vánoční recepty z ostatních zemí,… Rovněž aktivity, do nichž se žáci zapojili v ICS San Tommaso d’Aquino, směřovaly k naplnění klíčových aktivit projektu. Ve čtyřech mezinárodních skupinkách tak žáci připravovali vánoční cukroví, zpívali nejen vánoční koledy a písně, učili se tančit a vyráběli vánoční dekorace, které pak vystavili v prostorách školy. Žáci všech pěti spřátelených škol také společně ozdobili vlastnoručně vyrobenými ozdobami „mezinárodní“ vánoční stromeček.

Kromě aktivit ve škole měli účastníci setkání také možnost seznámit se blíže s historií a kulturou Salerna a jeho okolí. Návštěva Pompejí a chrámů v Paestu byla pro mnohé velkým zážitkem, který navíc podtrhovalo krásné slunečné počasí. Rovněž návštěva keramické dílny a musea keramiky ve Vietri žáky zaujala. Při procházkách večerním Salernem jsme měli možnost obdivovat Presepi (italské betlémy) a úžasné osvětlení v ulicích města a v parku poblíž radnice. Ve volných chvílích odpoledne nás nádherné slunečné počasí, obloha bez mráčku a teploty kolem 16 °C zlákaly k návštěvě pláže, kde děti neváhaly vyhrnout nohavice, brouzdat se v moři a stavět hrady z písku.

Během setkání v Salernu jsme rovněž měli možnost navštívit prezentaci programu Erasmus+ a našeho projektu v Neapoli, jíž se zúčastnili zástupci všech škol z celé oblasti Kampánie (Campanie). Byli jsme hrdi, že právě náš projekt se dočkal takového uznání.

Setkání v Salernu bylo zakončeno v pátek 18. prosince večerní diskotékou, kterou pro děti zorganizovali vyučující ICS San Tommaso d’Aquino.

Setkání se vydařilo na výbornou. Děti si našly řadu nových kamarádů, mnohdy byla navázána pevná přátelství, společnými silami odvedly kus poctivé práce na projektu. K navození kamarádské atmosféry mimo jiné přispělo i společné ubytování účastníků projektu v salernském hostelu Ave Gratia Plena. Žáci i učitelé tak měli možnost setkávat se nejen při společných projektových aktivitách během dne, ale také neformálně večer – kdy si mohli povídat, hrát různé hry, vyměňovat si zkušenosti. Jazyková bariéra velmi rychle zmizela. Jen neradi jsme se s našimi novými přáteli loučili a už nyní se těšíme na další společné setkání, které se uskuteční před Velikonocemi na Slovensku.

Chtěli bychom tímto poděkovat paní učitelce Terese Greco z ICS San Tommaso d’Aquino, která měla celou organizaci setkání na starosti a zvládla ji opravdu skvěle.

 
Velký úspěch malé školy Tisk
Úterý, 27 Říjen 2015 16:00

Naše základní škola podala během roku 2015 několik projektových žádostí a s většinou z nich uspěla.

Vzhledem k tomu, že již několik let spolupracujeme s různými zahraničními školami na mezinárodních projektech, podali jsme projektovou žádost Plzeňskému kraji v programu Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a spolufinancování mezinárodních studijních programů. Náš projekt s názvem Přátelství bez hranic – Priateľstvo bez hraníc, který chceme realizovat se ZŠ a MŠ Zubrohlava na Slovesnku byl úspěšný, Plzeňský kraj jej podpořil částkou 20.000,- Kč. V rámci projektu bude moci v listopadu tohoto roku 20 žáků naší školy navštívit partnerskou školu v Zubrohlavě a poté přivítáme naše slovenské kamarády na Přimdě.

Plzeňskému kraji jsme podávali rovněž projektovou žádost s názvem Technika hravě, a to do dotačního programu Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Plzeňském kraji v roce 2015. Naše žádost byla přijata, nyní čekáme, zda a jakou částkou bude podpořena. V případě úspěchu budou učebny 1. stupně školy vybaveny novými technickými stavebnicemi.

Další školní projekt se nazývá Na zelenou aneb v Přimdě bezpečně do školy. Nadace Partnerství ve svém programu Na zelenou, jehož generálním partnerem je finanční skupina AXA, jej podpořila částkou 62.000,- Kč. V rámci projektu bude vypracována dopravní studie zaměřená na zklidnění dopravní situace na Přimdě, byl pořízen přístřešek na kola a koloběžky a je prohlubována dopravní výchova dětí (formou soutěží, projektových dnů a dalších aktivit).

Naše škola využila rovněž možnost podat projektovou žádost do 56. výzvy OP VK zaměřené na rozvoj čtenářských dovedností a rozvoj komunikačních schopností v cizích jazycích. V rámci projektu "Čtení a cizí jazyky zajímavě" získala škola 556.011,- Kč, za něž byly nakoupeny knihy do žákovské knihovny, deset žáků navštívilo v září jazykově-poznávací kurs ve Velké Británii a tři vyučující se zúčastnili jazykového kursu na Maltě.

Pod názvem Moderně ve výuce jsme podali projektovou žádost do 57. výzvy OP VK. Obdrželi jsme dotaci ve výši 473.044,- Kč, díky níž budeme moci vybavit školní dílnu modernějšími nástroji a nářadím, žáci dostali možnost zapojit se do celkem 5 blended learningových jazykových kursů (pozn. blended learning – výuka prostřednictvím internetového kursu v kombinaci se setkáváním s lektorem). Žáci se tak mohou zdokonalovat v angličtině a němčině nejen ve škole, ale i ve volném čase, velkou výhodou je, že kursy respektují aktuální řečové dovednosti jednotlivých žáků a umožňují jejich individuální rozvoj. Do kursů se zapojí také 3 vyučující.

Dalším obrovským úspěchem naší školy bylo schválení žádosti v projektu Erasmus+ - Klíčová akce 2, Strategická partnerství škol. Celková hodnota projektu, jehož zkrácený název zní Kultura a historie bez hranic, je 152.890,- eur (z čehož na naši školu připadá 35.380,- eur). Během 26 měsíců trvání projektu budou moci naši žáci spolupracovat s kamarády z Polska, Slovenska, Itálie a Turecka na jednotlivých projektových výstupech, čeká je řada exkursí zaměřených na kulturu a historii především našeho regionu. Díky mezinárodní účasti si žáci budou moci rovněž zdokonalovat své jazykové dovednosti v angličtině a němčině, které jsou hlavními komunikačními jazyky projektu. Ti nejlepší se pak budou moci zúčastnit mezinárodních setkání žáků, která se uskuteční v jednotlivých partnerských školách.


Velkou radost nám však rovněž dělají naši žáci díky reprezentaci školy v různých nefinančních projektech a soutěžích.

Deset žáků nynější 5. a 6. třídy se v pondělí 5. října setkalo v Plzni na neformální schůzce s panem ing. Václavem Štěklem (radním pro životní prostředí a zemědělství KÚ PK) a s panem ing. Janem Kovaříkem (za ČZS) - vedoucím Krajské koordinační rady. Důvodem tohoto vzácného setkání byl obrovský úspěch žáků Zuzany Jirkové, Amélie a Ludmily Šístkové, Lenky Hubáčkové, Kateřiny Phamové, Jakuba Kosíka, Jindřicha Končického, Pavla Myslivce, Terezy Stejskalové a Tomáše Vaňouse, kteří v loňském školním roce obsadili 1. místa v republikovém kole 22. ročníku výtvarné soutěže Kytice ve váze pořádané Českým zahrádkářským svazem.

Obrázky žáků současné 5. a 6. třídy – Zuzany Jirkové, Michaely Trhlíkové, Jakuba Končického, Veronika Frančákové, Ludmily Šístkové, Pavla Myslivce, Miroslava Rajtmajera, Kateřina Phamové, Nikol Kuželové, Václava Kollera a Václava Sedláka – které namalovali do soutěže Stříbrská lampa, jsou vystaveny, společně s výtvarnými pracemi žáků dalších škol, v prostorách Senátu České republiky. První čtyři jmenovaní dokonce Senát za odměnu navštívili. Poděkování za skvělé výsledky v obou výtvarných soutěžích patří nejen malým výtvarníkům, ale též Mgr. Janě Schröpferové, pod jejímž odborným dohledem díla vznikala.

Velmi dobrou práci odvedli rovněž žáci 2. stupně, kteří pracují na mezinárodních projektech v rámci aktivity eTwinning. Během minulého školního roku se zapojili celkem do šesti projektů, z nichž tři byly oceněny Národním certifikátem kvality, který je udělován jen těm nejlepším projektům. Žáci nynější 9. třídy (Aleš Bašta, Adéla Doležalová, Ladislav Gondorčin, Matthias Herrmann, Roman Hobl, Jonáš Junek, Josef Knápek, Matej Srnák, Natálie Strapková, David Svoboda, Tran Thi Duyen, Vlastimil Urban a Denis Wohlmuth) dokonce projektem Filmstudio dosáhli na 3.  Národní cenu eTwinning. Národní certifikáty kvality převzala na Národní konferenci eTwinning v Praze z rukou Martiny Nebeské (odborná referentka eTwinning) a Barbory Grečnerové (vedoucí oddělení eTwinning a EUN DZS) ředitelka školy, Mgr. Marcela Husáková. Národní cenu eTwinning pak Mgr. Husákové předali Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., (náměstkyně ministryně školství), Ing. Iva Tatarková (ředitelka Domu zahraniční spolupráce) a PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. (konzultant vzdělávání, jeden z hodnotitelů projektu). Díky úspěchu projektu Filmstudio se jeho vedoucí, Mgr. Jana Anděl Valečková, zúčastní Evropské konference eTwinning, která se koná 22. – 24. října v Bruselu.

Děkujeme všem – žákům i jejich vyučujícím za opravdu vzornou reprezentaci školy.

 
Přimdský delfín - štafety Tisk
Středa, 23 Březen 2016 16:04

V úterý 22. března se v přimdském bazénu sešlo sedmdesát dva dětí z Přimdy, Bělé nad Radbuzou a Boru, aby zde změřilo síly v závodu čtyřčlenných štafet. Nejmladší žáci z 1. – 3. třídy museli překonat 4 x 25 metrů, jejich starší kamarádi 4 x 50 metrů.

Nejnapínavější souboj předvedli domácí plavci a závodníci z Boru v nejstarší kategorii, kteří bojovali doslova o každý metr. Nakonec byli lepší závodníci z Boru. V druhé rozplavbě spolu ve stejné kategorii soupeřili žáci z Bělé a z druhého přimdského družstva. Bělští nakonec dosáhli lepšího času  a posunuli domácí závodníky až na třetí a čtvrté místo.

Všichni závodníci si po skončení závodu odnesli sladkou odměnu, ti nejúspěšnější, kteří vystoupali na stupně vítězů, pak také diplomy a věcné ceny, na nějž přispěli provozovatel přimdského bazénu, pan Josef Langmajer, a Sbor dobrovolných hasičů Přimda.

Poděkování patří všem soutěžícím i jejich vyučujícím, kteří je na závod doprovodili, a samozřejmě též provozovateli přimdského bazénu a jeho zaměstnancům za poskytnuté zázemí.

V přimdském bazénu se sejdeme opětovně na začátku června – na posledním z trojice závodů Přimdského delfína, soutěži družstev. lší setkání při druhém ze série závodů Přimdského delfína – závodu štafet. Poděkování patří rovněž provozovateli přimdského bazénu, panu Josefu Langmajerovi, za poskytnuté zázemí.
Přílohy:
Uložit tento soubor (Přimdský delfín - štafety výsledky.pdf)Výsledková listina[ ]210 Kb
 
Přimdský delfín - jednotlivci Tisk
Pátek, 11 Prosinec 2015 16:02

Rekordní počet plavců se shromáždil ve čtvrtek 10. prosince 2015 v přimdském bazénu. 67 chlapců a děvčat ze základních škol v Bělé nad Radbuzou, Boru a Přimdy se utkalo v prvním ze tří plaveckých závodů Přimdského delfína. Nejmladší žáci z 1. – 3. tříd museli volným způsobem překonat trať dlouhou 25 metrů, jejich starší kamarády čekala dráha dvojnásobná, tedy 50 m.

Atmosféra v bazénu byla bouřlivá, každý závodník se snažil vydat ze sebe to nejlepší, výsledky tak byly mnohdy vyrovnané.

Za své výkony obdrželi všichni závodníci sladkou odměnu, tři nejlepší v každé kategorii získali navíc medaili, diplom a věcnou cenu. Nejrychlejším plavcem se na trati dlouhé 50 m stal Domink Bernáth z Boru výkonem 41,44 s. Mezi dívkami kralovala rovněž borská Denisa Poláčková (čas 51,13).

Děkujeme všem závodníkům i jejich doprovodu a těšíme se na další setkání při druhém ze série závodů Přimdského delfína – závodu štafet. Poděkování patří rovněž provozovateli přimdského bazénu, panu Josefu Langmajerovi, za poskytnuté zázemí.   

Přílohy:
Uložit tento soubor (Přimdský delfín - jednotlivci - výsledková listina.pdf)Výsledková listina[ ]236 Kb
 
Změna školního řádu Tisk
Sobota, 21 Duben 2012 12:58

Školská rada při ZŠ Přimda dne 18. 4. 2012 schválila doplnění školního řádu:

1) V bodu "Žáci mají povinnost":

- při příchodu do školy uložit mobilní telefon do své osobní uzamykatelné skříňky či do trezoru u ředitelky školy – mobilní telefon (a to vypnutý) mají u sebe pouze ti žáci, jejichž rodiče o to požádali ředitelku školy; i tito žáci však smějí mobilní telefon použít v době vyučování pouze v případě, pro který jim byl povolen

- žákům není dovoleno nosit do školy předměty, které nesouvisejí s výukou (přehrávače hudby apod.)

2) V bodu "Zákonní zástupci žáků mají povinnost":

- dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka (škola v odůvodněných případech může po zákonných zástupcích žáka požadovat, aby omluvenka žákovy absence byla doložena lékařským potvrzením)

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>

Strana 1 z 2